Giới thiệu – Gia Duy Nguyễn
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty TNHH TM & XD Gia Duy Nguyễn (GDN) chuyên phát triển các ứng dụng hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý, kinh doanh,.. được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, ngành…