Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý kho, bán hàng nhôm kính QM Glasses – Gia Duy Nguyễn

Phần mềm bán hàng, quản lý kho chuyên về nhôm kính QM Glasses rất đơn giản và dễ sử dụng. Phần mềm tích hợp đầy đủ nghiệp vụ, quy trình nhập mua xuất bán theo đặc thù của ngành hàng nhôm, sắt, kính, phụ kiện.

Với các sản phẩn là nhôm, sắt,… phần mềm hỗ trợ các mặt hàng nhôm, sắt nhập về thanh, bó hoặc kg, xuất bán cũng theo thanh, bó, kg, theo khối lượng thực tế, theo tỷ trọng,…

Với các sản phẩm là alu, kính, phần mềm hỗ trợ nhập mua xuất bán tính theo diện tích, theo m2. Đối với sản phẩm là kính, phần mềm hỗ trợ xác định các công thức gia công sản phẩm để tính chi phí gia công,…

Với các sản phẩm là phụ kiện đi kèm, phần mềm hỗ trợ nhập mua xuất bán theo phụ kiện,….

Kính mời Quý Khách Hàng tải phần mềm bán hàng, quản lý kho chuyên về nhôm kính QM Glasses để trải nghiệm.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phần mềm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý kho, bán hàng nhôm kính QM Glasses