Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng – Gia Duy Nguyễn

Website thống kê báo cáo ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc online của doanh nghiệp. Với hệ thống này, người quản lý chỉ cần sử dụng điện thoại để theo dõi và kiểm soát số liệu kinh doanh của cửa hàng. Hệ thống phần mềm bán hàng hỗ trợ đa kênh, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Người quản lý có thể làm việc từ xa để theo dõi đơn hàng, quản lý hàng tồn trong kho. Kiểm tra công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp. Quản lý tổng hợp thu chi, kiểm soát các đơn đặt hàng. Bộ phận quản lý dựa trên số liệu tổng hợp của nhân viên thị trường để tính lương, chiết khấu,…

Hệ thống hỗ trợ nhân viên kinh doanh tạo đơn đặt hàng trực tuyến khi giao dịch với khách. Nhân viên quản lý chỉ cần tạo tài khoản và phân quyền cho từng nhân viên kinh doanh. Nhân viên chỉ cần login tài khoản của mình vào là có thể tạo đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng sẽ đồng bộ dữ liệu ở cửa hàng / doanh nghiệp. Nhân viên bán hàng kiểm tra đơn và xuất bán.

Tích hợp website thống kê vào các phần mềm quản lý

Hệ thống được liên kết với các phần mềm quản lý kho – bán hàng QM Sales managementphần mềm quản lý thuốc QM Pharmacy. Hệ thống hỗ trợ người dùng quản lý được thông tin hàng tồn kho, đơn đặt hàng, công nợ,… trên các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng.

Khi khách hàng sử dụng kênh dữ liệu bên QMS, chúng tôi sẽ tích hợp vào website thống kê. Quý Khách hàng sẽ được sử dụng miễn phí kênh này với domain con riêng của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, QMS sẽ triển khai hệ thống thống kê độc lập nếu Quý khách hàng muốn triển khai.

Quy trình tạo đơn đặt hàng

Quy trình quản lý bán hàng online
Quy trình tạo đơn đặt hàng và quản lý kho – bán hàng online

QMS xin gửi link demo hệ thống thống kê – báo cáo quản lý kho – bán hàng để Quý Khách Hàng trải nghiệm.

Link demo:
Tài khoản demo
User: admin
Pass: admin

Một số tính năng trong website thống kê bán hàng:

Phân hệ đặt hàng

 • Phiếu đặt hàng
 • Danh sách phiếu đặt hàng
 • Thống kê xuất hàng theo đơn đặt hàng

Phân hệ Doanh thu – Công nợ

 • Tổng hợp thu chi
 • Quản lý công nợ hiện tại
 • Cảnh báo công nợ quá ngày quy định
 • Cảnh báo công nợ quá số tiền quy định
 • Biểu đồ tổng hợp tồn quỹ
 • Biểu đồ doanh thu – lợi nhuận

Phân hệ thống kê

 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Tổng hợp nhập xuất tồn theo đơn vị tính
 • Tổng hợp nhập xuất tồn theo quy cách
 • Tổng hợp nhập xuất tồn theo hạn dùng
 • Cảnh báo hàng hóa sắp hết hạn
 • Cảnh báo hàng tồn kho dưới định mức
 • Hàng hóa xuất bán theo khách hàng
 • Hàng hóa nhập mua theo nhà cung cấp
 • Hàng hóa xuất theo nhân viên kinh doanh

Một số hình ảnh website

Tổng hợp thu chi trực tuyến QM Sales
Tổng hợp thu chi trực tuyến

Cảnh báo công nợ quá số ngày quy định QM Sales
Cảnh báo công nợ quá ngày quy định

Thống kê đơn đặt hàng đã xuất kho bán.
Thống kê các đơn đặt hàng đã xuất bán

Tổng hợp nhập xuất tồn online
Tổng hợp nhập xuất tồn trực tuyến

Cảnh báo hàng tồn kho dưới số lượng quy định
Cảnh báo hàng tồn dưới định mức
Giải pháp thống kê online cho phần mềm quản lý kho bán hàng