Phần mềm kho – bán hàng rất đơn giản và rất dễ sử dụng. Cho dù bạn không biết về kế toán hoặc bạn là một kế toán chuyên nghiệp, bạn vẫn có thể sử dụng được phần mềm một cách nhanh chóng và chính xác. Mục hướng dẫn, trợ giúp đi từ quy trình đến các chức năng trong phần mềm sẽ hỗ trợ đầy đủ các thông tin có trong phần mềm để bạn nắm rõ hơn về các chức năng và phần nào đánh giá được phần mềm phù hợp được bao nhiêu % so với cách quản lý bên doanh nghiệp các bạn. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ điều chỉnh phần mềm cho phù hợp với cách quản lý bên doanh nghiệp các bạn.

Mời các bạn kích vào các link bên dưới để xem các bài trợ giúp phần mềm:

A. Quy trình thu mua hàng hóa, nhập kho

B. Quy trình bán hàng

C. Quy trình quản lý kho

D. Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phần mềm

 1. Hệ Thống
  *     Đăng Nhập Lại
  *     Đổi Mật Khẩu
  *     Phân Quyền Nhân Viên
  *     Kết chuyển
  *     Sao Lưu Và Phục Hồi
  *     Cập Nhật Từ File Excel
  *     Thông Tin Công Ty
 2. Danh Mục
  *     Sản Phẩm
  *     Loại Sản Phẩm
  *     Nhóm Sản Phẩm
  *     Đơn Vị Tính
  *     Kho
  *     Nhà Sản Xuất
  *     Nhà Cung Cấp (Nhà Cung Ứng sản phẩm, hàng hóa)
  *     Nhóm Khách Hàng
  *     Khách Hàng
  *     Khu Vực
 3. Mua Hàng
 4. Bán Hàng
 5. Quản Lý Kho
 6. Vốn Bằng Tiền
 7. Thống Kê- Báo Cáo
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý kho – bán hàng