Quản lý Kho – Bán Hàng – Gia Duy Nguyễn

Để đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, chúng tôi đã phát triển phần mềm quản lý kho – bán hàng cung cấp đầy đủ các chức năng từ khâu nhập hàng hóa đến xuất bán, chuyển kho , xử lý các thông tin hàng hóa trả lại ,…thống kê nhập xuất tồn, thống kê theo thẻ kho, sổ chi tiết, thống kê doanh thu,… theo qui trình quản lý kho, quản lý bán hàng.

Quản lý thông tin về kho và bán hàng là công việc rất quan trọng đối với các cửa hàng. Việc ghi chép sổ sách bằng thủ công rất vất vả, tiêu tốn khá nhiều thời gian và dẫn đến nhiều sai sót hay mất mát sổ sách. Quan trọng hơn là việc quản lý số lượng hàng hóa tồn trong kho, số lượng hàng bán ra, nhập vào, thống kê doanh thu,… nếu làm bằng thủ công thì sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc thống kê.

Chúng tôi xin giới thiệu một số tính năng của phần mềm bán hàng

Nhập hàng

Chức năng Nhập hàng của Phần mềm Quản Lý Kho – Bán Hàng sẽ giúp bạn sử dụng và quản lý triệt để thông tin một cách chính xác.

Xuất hàng

Việc xuất kho – Bán hàng là công việc thường xuyên xảy ra, mang tính liên tục của cửa hàng và chuỗi siêu thị lớn nhỏ. Vì vậy nó rất quan trọng và cần phải xử lý một cách nhanh chóng. Hệ thống sẽ giúp bạn xử lý thông tin và số liệu xuất ra một cách chính xác và nhanh chóng.

Kiểm kê

Toàn bộ số liệu xuất nhập tồn được phần mềm kho thống kê, tổng hợp một cách liên tục và đồng bộ, vì vậy có thể kiểm tra số lượng sản phẩm thực tế so với số lượng tồn kho ở bất kỳ thời điểm nào muốn thực hiện kiểm kê mà không cần phải tập hợp các số liệu bán hàng và nhập hàng như phương pháp thủ công.
Tính giá thành sản phẩm để đưa ra doanh thu thuần, lãi,….
Hệ thống giúp người sử dụng (người quản lý doanh nghiệp) quản lý và theo dõi hàng hóa, tiền tệ,… một cách chính xác và nhanh chóng. Người quản lý có thể kiểm tra doanh thu trong ngày, tuần, tháng ,… Kiểm tra số tiền khách hàng nợ,…

DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH: phần mềm Quản lý kho – bán hàng

button_downloadnowfree2

Qui trình sử dụng phần mềm:

Qui trình mua hàng:

mua hàng

Qui trình bán hàng:

Quanlybanhang2

Qui trình quản lý kho:

quản lý khoMột số hình ảnh trong chương trình:

Sản phẩm:

mavach

In mã vạch:

ma-vach

Phiếu xuất bán:

ban-hang

In phiếu xuất bán theo mẫu:

ban-hang-mau-1

ban-hang-mau-2

Phiếu thu chi:

phieu-chi

phieu-thu

Thống kê nhập – xuất – tồn:

nhap-xuat-ton

DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH: Quản lý kho – bán hàng

button_downloadnowfree2

Quản lý Kho – Bán Hàng