Bitcoin vọt trên 8.000 USD – thoát đáy thành công trong ngày 25.05 – Gia Duy Nguyễn