hướng dẫn sử dụng tạo phiếu bán hàng | Gia Duy Nguyễn

Chức năng tạo phiếu bán hàng

TẠO PHIẾU BÁN HÀNG A. Qui trình tạo phiếu 1. Thêm mới phiếu bán hàng 2. Chọn thông tin khách hàng. 3. Tạo mới khách hàng (nếu chưa có thông tin khách hàng trên hệ thống) 4. Thêm mới dòng…