Báo giá phần mềm quản lý văn bản – công văn – Gia Duy Nguyễn

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Gia Duy Nguyễn xin gửi đến Quý khách hàng báo giá phần mềm quản lý văn bản – công văn như sau:                                                                                                           .

Gói sản phẩm Đơn giá
(VNĐ)
Mô tả chi tiết Thời hạn sử dụng
Miễn phí Miễn phí Phần mềm quản lývăn bản – công văn đầu đủ các chức năng quản lý thông tin văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ và các thống kê báo cáo, tìm kiếm công văn. 300 văn bản
 Trọn gói (Tin khuyến mãi)
Máy thứ 1 1.590.000
(đã tính KM)
Phần mềm quản lývăn bản – công văn đầu đủ các chức năng quản lý thông tin văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ và các thống kê báo cáo, tìm kiếm công văn. Trọn đời
Từ máy thứ 2 trở lên
(mạng LAN)
990.000 Phần mềm quản lývăn bản – công văn đầu đủ các chức năng quản lý thông tin văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ và các thống kê báo cáo, tìm kiếm công văn. Trọn đời
  • Trường hợp, khách hàng yêu cầu bổ sung chức năng hoặc xây dựng thêm chức năng theo yêu cầu thì chi phí phát sinh sẽ được tính tùy thuộc vào chức năng mà khách hàng yêu cầu
  • Phần mềm và dịch vụ phần mềm của Gia Duy Nguyễn (GDN) không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 và có thể thay đổi.
Báo giá phần mềm quản lý văn bản – công văn