Gõ Tiếng Việt trên phần mềm – Gia Duy Nguyễn

Bạn không thể gõ được Tiếng Việt trên phần mềm có thể là do các nguyên nhân dưới đây:

Biểu hiện

Máy bạn đang sử dụng Windows 7, Windows 8,… Windows 10, bạn có thể gõ được Tiếng Việt trên các chương trình như Excel, Word, Notebad,… nhưng lại không gõ được Tiếng Việt trên phần mềm.

Nguyên nhân

Đối với Windows 7 trở lên, bạn chưa chạy phần mềm Unikey bằng quyền Administrator (Run as Administrator).

Giải pháp khắc phục

 1. Nếu bạn đang chạy chương trình Unikey thì bạn nhấp chuột phải vào chương trình Unikey và chọn kết thúcho-tro-go-tieng-viet-1
 2. Sau khi thoát Unikey, bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng Unikey trên màn hình
 3. Bạn chọn Run as administrator
 4. ho-tro-go-tieng-viet-2Giờ bạn có thể gõ được Tiếng Việt trên phần mềm.

Để thiết lập Unikey luôn luôn chạy quyền Administrator, bạn làm theo cách dưới đây:

 1. Nếu bạn đang chạy chương trình Unikey thì bạn kết thúc Unikey
 2. ho-tro-go-tieng-viet-1Sau khi thoát Unikey, bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng Unikey trên màn hình
 3. Bạn chọn Properties
 4. ho-tro-go-tieng-viet-3Chọn thẻ Compatibility và thực hiện các bước hướng dẫn như hình dưới
 5. ho-tro-go-tieng-viet-4Trong thẻ này bạn tick vào ô : Run this program as an administrator sau đó nhấn Apply/OK.
 6. Nếu ô run this program as an administrator bị ẩn thì bạn chọn nút Change settings for all users và làm theo các bước hình dưới sau đó chọn Apply/OK
 7. ho-tro-go-tieng-viet-5Bạn đúp chuột vào biểu tượng Unikey để chạy lại phần mềm.
 8. Giờ bạn có thể gõ được Tiếng Việt trên phần mềm.

Ngoài nguyên nhân trên nếu bạn vẫn chưa gõ được Tiếng Việt thì có thể Unikey của bạn đang bị thiếu quyền hoặc bạn đang mở quá nhiều bộ gõ trên máy tính hoặc bộ cài Unikey của bạn chưa phù hợp với Windows bạn đang sử dụng. Bạn có thể download Unikey tại đây để cài lại.

Gõ Tiếng Việt trên phần mềm