Báo giá phần mềm quản lý nhà thuốc – Gia Duy Nguyễn

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Gia Duy Nguyễn xin gửi đến Quý khách hàng báo giá phần mềm quản lý nhà thuốc QM Pharmacy như sau:

GÓI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG
Miễn phí
Bản miễn phí Miễn phí 400 phiếu nhập xuất / năm
Dịch vụ theo năm (gói Basic)
Máy thứ 1 2.190.000 vnđ  365 ngày kể từ ngày đăng ký
Máy thứ 2 trở lên 990.000 vnđ  / máy phát sinh
365 ngày kể từ ngày đăng ký
Dịch vụ theo năm (gói Professional)
Máy thứ 1 3.190.000 vnđ  365 ngày kể từ ngày đăng ký
Máy thứ 2 trở lên 990.000 vnđ  / máy phát sinh
365 ngày kể từ ngày đăng ký
Dịch vụ theo năm (gói Enterprise)
Máy thứ 1 5.690.000 vnđ  365 ngày kể từ ngày đăng ký
Máy thứ 2 trở lên 990.000 vnđ  / máy phát sinh
365 ngày kể từ ngày đăng ký
Trọn gói Basic
Máy thứ 1 3.990.000 vnđ 
(đã tính khuyến mãi)
Sử dụng mãi mãi
Máy thứ 2 trở lên 1.200.000 vnđ  / máy phát sinh
Sử dụng mãi mãi
Trọn gói Professional
Máy thứ 1 5.990.000 vnđ 
(đã tính khuyến mãi)
Sử dụng mãi mãi
Máy thứ 2 trở lên 1.200.000 vnđ  / máy phát sinh
Sử dụng mãi mãi
Trọn gói Enterprise
Máy thứ 1 11.990.000 vnđ 
(đã tính khuyến mãi)
Sử dụng mãi mãi
Máy thứ 2 trở lên 1.200.000 vnđ  / máy phát sinh
Sử dụng mãi mãi
Website thống kê
– Phần mềm dùng online.
– Liên thông Dược Quốc Gia
– Xem thống kê – báo cáo trên điện thoại
200.000 vnđ / tháng Theo tháng
TỔNG HỢP CHỨC NĂNG MIỄN PHÍ TRỌN GÓI
Quản lý hệ thống true true
Quản lý danh mục true true
Quản lý nhập mua hàng true true
Quản lý bán hàng true true
Quản lý kho true true
Kiểm kê điều chỉnh true true
Quản lý công nợ true true
Quản lý thu chi true true
Quản lý doanh thu – Lợi nhuận true true
Thống kê – Báo cáo true true
Tổng hợp xuất nhập tồn true true
Thống kê lượng hàng bán ra theo khách hàng true true
Thống kê lượng hàng bán ra theo nhân viên kinh doanh true true
Quản lý xuất nhập tồn theo hạn sử dụng cancel true
Cảnh báo hàng tồn kho dưới định mức true true
 Cảnh báo hàng tồn kho sắp hết hạn sử dụng cancel true
 Hoạt động qua mạng LAN cancel true
 Hoạt động qua internet (Khi khách hàng có hosting hoặc server riêng) cancel true
Liên thông Dược Quốc Gia cancel true

Trường hợp, khách hàng yêu cầu bổ sung chức năng hoặc xây dựng thêm chức năng theo yêu cầu thì chi phí phát sinh sẽ được tính tùy thuộc vào chức năng mà khách hàng yêu cầu.

Tải Bảng Báo Giá phần mềm Quản lý nhà thuốc QM Pharmacy

  • Phần mềm và dịch vụ phần mềm của Gia Duy Nguyễn (GDN) không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 26/10/2023 và có thể thay đổi.
Báo giá phần mềm quản lý nhà thuốc