Báo giá phần mềm quản lý nhà thuốc – Gia Duy Nguyễn

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Gia Duy Nguyễn xin gửi đến Quý khách hàng báo giá phần mềm quản lý nhà thuốc (GM Pharmacy) như sau:                                                                                                           .

Gói sản phẩm

Đơn giá
(VNĐ)

Mô tả chi tiết

Thời hạn sử dụng

Miễn phí Miễn phí

Phần mềm quản lý nhà thuốc đầu đủ các chức năng: Mua hàng, Bán hàng, Quản lý kho, Vốn bằng tiền, Thống kê – Báo Cáo.

300 chứng từ nhập/xuất
Dịch vụ theo năm
Máy thứ 1 1.490.000 vnđ

Phần mềm quản lý nhà thuốc đầu đủ các chức năng: Mua hàng, Bán hàng, Quản lý kho, Vốn bằng tiền, Thống kê – Báo Cáo.

1 năm kể từ ngày đăng ký
Từ máy thứ 2 trở lên
(mạng LAN)
 490.000 vnđ

Phần mềm quản lý nhà thuốc đầu đủ các chức năng: Mua hàng, Bán hàng, Quản lý kho, Vốn bằng tiền, Thống kê – Báo Cáo.

1 năm kể từ ngày đăng ký
Gia hạn từ năm thứ 2 trở lên sẽ được tính giá ưu đãi.
Trọn gói (Tin khuyến mãi)
Máy thứ 1 2.990.000 vnđ Phần mềm quản lý nhà thuốc đầu đủ các chức năng: Mua hàng, Bán hàng, Quản lý kho, Vốn bằng tiền, Thống kê – Báo Cáo. Không giới hạn
Từ máy thứ 2 trở lên
(mạng LAN)
1.000.000 vnđ Phần mềm quản lý nhà thuốc đầu đủ các chức năng: Mua hàng, Bán hàng, Quản lý kho, Vốn bằng tiền, Thống kê – Báo Cáo. Không giới hạn
  • Trường hợp, khách hàng yêu cầu bổ sung chức năng hoặc xây dựng thêm chức năng theo yêu cầu thì chi phí phát sinh sẽ được tính tùy thuộc vào chức năng mà khách hàng yêu cầu
  • Phần mềm và dịch vụ phần mềm của Gia Duy Nguyễn (GDN) không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/05/2018 và có thể thay đổi.
Báo giá phần mềm quản lý nhà thuốc