Hỗ trợ thống kê báo cáo – Gia Duy Nguyễn

Các chức năng thống kê báo cáo về doanh thu từng mặt hàng xuất bán, lợi nhuận, doanh thu tổng,… đến các thống kê báo cáo xuất nhập tồn, thẻ kho, sổ chi tiết thẻ kho, thống kê hàng hóa xuất bán cho khách hàng, hàng hóa nhập kho,….. mục trợ giúp có sẵn trực tiếp trên phần mềm. Các bạn click vào nút gdnHelp (Trợ giúp) trực tiếp trên chương trình, mục trợ giúp sẽ được hiển thị.

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến các sản phẩm của công ty chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Hỗ trợ thống kê báo cáo