Cập nhật phòng | Gia Duy Nguyễn

Danh mục bàn – phòng

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin về bàn cà phê, phòng nhà hàng,…. Mô tả: Được sử dụng để quản lý thông tin số bàn trên từng khu vực trong nhà hàng, quán cà phê.…