phần mềm bán hàng – Gia Duy Nguyễn

Quy trình bán hàng

Sales Management giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng từ việc tạo đơn đặt hàng đến xuất  hóa đơn  phiếu bán hàng, xuất kho sản phẩm hàng hóa, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá sản…