qui trình nhập kho | Gia Duy Nguyễn

Quy trình thu mua hàng hóa, nhập kho

Khi hàng hóa được mua về doanh nghiệp, cửa hàng, bạn vào phần mềm Sales management và thực hiện nhập kho sản phẩm mới mua về theo quy trình nhập mua hàng trong phần mềm kho – bán hàng được…