Quy trình thu mua hàng hóa, nhập kho – Gia Duy Nguyễn

Khi hàng hóa được mua về doanh nghiệp, cửa hàng, bạn vào phần mềm Sales management và thực hiện nhập kho sản phẩm mới mua về theo quy trình nhập mua hàng trong phần mềm kho – bán hàng được thể hiện như hình ảnh bên dưới:

mua hàng

Mô tả nghiệp vụ:

1. Hàng hóa sau khi nhập về doanh nghiệp, cửa hàng, Bộ phận nhập mua hoặc bộ phận kho sẽ  tạo phiếu mua hàng để nhập thông tin sản phẩm, số lượng, đơn giá,… vào kho.

2. Bạn lưu phiếu mua hàng.

3. Thanh toán tiền cho nhà cung cấp:

  • Nếu trả tiền ngay cho nhà cung cấp thì chọn chức năng thanh toán ngay và in phiếu chi để giao cho nhà cung cấp.
  • Nếu chưa trả tiền ngay cho nhà cung cấp thì chọn chức năng chưa thanh toán để ghi lại thông tin số tiền nợ nhà cung cấp vào trong công nợ nhà cung cấp.

4. Sau khi lưu phiếu mua hàng, số lượng hàng hóa sẽ được nhập vào kho. Số lượng hàng tồn trong kho sẽ tăng lên.

5. Khi doanh nghiệp, cửa hàng trả tiền cho nhà cung cấp (trả tiền mua hàng sau khi nhập hàng về) thì bộ phận nhập mua hoặc bộ phận kho sẽ vào lập phiếu chi để chi trả tiền cho nhà cung cấp. Khi lưu phiếu chi, tiền công nợ của nhà cung cấp sẽ giảm xuống.

Mời bạn xem tiếp Quy trình bán hàng, xuất kho trong phần mềm.

Quy trình thu mua hàng hóa, nhập kho