sao lưu – Gia Duy Nguyễn

Sao lưu dữ liệu máy đơn

Mục đích: Sử dụng để sao lưu và phục hồi lại dữ liệu, tránh việc mất mác dữ liệu. Mô tả: Được sử dụng sao lưu và phục hồi lại dữ liệu, tránh việc mất mác dữ liệu. Cách sử…