Sao lưu dữ liệu máy đơn – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để sao lưu và phục hồi lại dữ liệu, tránh việc mất mác dữ liệu.

Mô tả: Được sử dụng sao lưu và phục hồi lại dữ liệu, tránh việc mất mác dữ liệu.

Cách sử dụng:

  1. Sao lưu dữ liệu

–         Bạn bấm chuột vào nút chon  chọn đến thư mục cần để sao lưu dữ liệu.

–         Tick chọn nút tự động sao lưu trong ngày. Chương trình sẽ tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày. Mỗi ngày chương trình sẽ tự động sao lưu thông tin vào thư mục đã chọn.

–         Để lưu lại thông tin bạn bấm nút gdnLuu (Lưu)

  1. Phục hồi dữ liệu

–         Khi mở chương trình, muốn sử dụng dữ liệu đã được sao lưu, bạn bấm nút kết nối CSDL ở form đăng nhập sau đó trỏ đến đường dẫn chứa dữ liệu sao lưu và bấm nút Lưu.

Sao lưu dữ liệu máy đơn