tạo phiếu hàng bán trả lại – Gia Duy Nguyễn

Tạo phiếu hàng bán trả lại

Tạo phiếu hàng bán trả lại (khách hàng trả hàng) : Bán Hàng –> Hàng Bán Trả Lại A. Qui trình tạo đơn trả hàng (Khách hàng trả lại hàng) 1. Thêm mới đơn trả hàng 2. Chọn thông tin khách hàng.…