Hướng dẫn cài đặt UltraViewer – Gia Duy Nguyễn

Để cài đặt phần mềm UltraViewer trên máy tính, bạn click nút bên dưới để download phần mềm :

button_downloadnowfree2

 

Sau khi download phần mềm về, bạn tiến hành cài đặt theo các bước sau:

Cai-dat-Ultra-1Bạn kích “Next” để tiếp tục

Cai-dat-Ultra-2

Bạn kích “Next” để tiếp tục

Cai-dat-Ultra-3

Bạn kích “Next” để tiếp tục

Cai-dat-Ultra-4

Bạn kích nút “Install” để chương trình cài đặt

Cai-dat-Ultra-5

Bạn kích nút “Finish” để hoàn thành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong chương trình UltraViewer, ở màn hình desktop, bạn đúp chuột vào biểu tượng UltraViewer như hình dưới để vào chương trình UltraViewer.

Cai-dat-Ultra-6

 

Sau khi chương trình được mở lên, bạn nhắn cho mình thông tin ID của bạnMật khẩu như hình ảnh bên dưới. Bên mình sẽ vào hỗ trợ bạn.

Cai-dat-Ultra-7

Hướng dẫn cài đặt UltraViewer
Tagged on: