Thông tin công ty – Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin công ty.

Mô tả: Được sử dụng để cập nhật thông tin công ty, doanh nghiệp

Cách sử dụng:

–         Bạn nhập thông tin vào các ô text.

–         Để nhập logo, bạn nhấp chuột phải vào mục Logo –> Chọn Logo. Bạn chọn Logo của công ty sau đó nhấn nút Open.

–         Để xóa logo, bạn nhấp chuột phải vào mục Logo –> Xóa Logo. Logo sẽ được xóa.

–         Để lưu lại thông tin bạn bấm nút  Luu (Lưu) hoặc sử dụng phím nóng (Ctrl +S).

–         Để thoát khỏi chức năng này bạn bấm nút Thoat (Thoát) hoặc sử dụng phím nóng (Esc)

Thông tin công ty