Thông tin công ty | Gia Duy Nguyễn

Mục đích: Sử dụng để cập nhật, quản lý thông tin công ty.

Mô tả: Được sử dụng để cập nhật thông tin công ty, doanh nghiệp

Cách sử dụng:

-         Bạn nhập thông tin vào các ô text.

-         Để nhập logo, bạn nhấp chuột phải vào mục Logo –> Chọn Logo. Bạn chọn Logo của công ty sau đó nhấn nút Open.

-         Để xóa logo, bạn nhấp chuột phải vào mục Logo –> Xóa Logo. Logo sẽ được xóa.

-         Để lưu lại thông tin bạn bấm nút  Luu (Lưu) hoặc sử dụng phím nóng (Ctrl +S).

-         Để thoát khỏi chức năng này bạn bấm nút Thoat (Thoát) hoặc sử dụng phím nóng (Esc)

Thông tin công ty