Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cà phê, nhà hàng – Gia Duy Nguyễn

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán cà phê có giao diện rất thân thiện và rất đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với công việc quản lý của đại đa số các nhà hàng và các quán cà phê. Phần mềm hỗ trợ người sử dụng quản lý cái nhìn trực quan khi nhìn vào phần mềm là biết được bàn nào đang có khách, bàn nào đang trống để lựa chọn bàn (phòng) cho khách.

Hỗ trợ người dùng quản lý được công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, quản lý được doanh thu, lợi nhuận, quản lý về hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm về xuất nhập, quản lý được hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho,…

Thống kê, kiểm tra được hàng hóa sắp hết hạn sử dụng, cảnh báo hàng hết hạn dùng, cảnh báo số lượng hàng tồn kho sắp hết,… xem biểu đồ doanh thu, lợi nhuận.

Mục hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ bạn sử dụng từng chức năng trong phần mềm và có cái nhìn tổng quan, trực diện về cách quản lý của phần mềm để kiểm tra được phần mềm phù hợp được bao nhiêu phần trăm với cách quản lý của bạn.

Trong mục hướng dẫn sử dụng này, chúng tôi chỉ tập trung vào các chức năng chính trong phần mềm. Một số chức năng khác trong phần mềm mà không có hỗ trợ trên website thì sẽ có hỗ trợ trực tiếp trên phần mềm.

 1. Hệ Thống
  *     Đổi Mật Khẩu
  *     Phân Quyền Nhân Viên
  *     Kết chuyển
  *     Sao lưu dữ liệu
  *     Thông Tin Công Ty
 2. Danh Mục
  *     
  Sản phẩm
  *     Loại sản phẩm
  *     Nhóm sản phẩm
  *     Đơn vị tính
  *     Kho
  *     Bàn
  *     Nhà sản xuất
  *     Nhà cung cấp, nhà cung ứng hàng hóa
  *     Nhóm Khách Hàng
  *     Khách Hàng
  *     Khu Vực
  *     Nhân viên
  *     Chức vụ
 3. Bán Hàng
  *    
  Bán Hàng tại quầy
  *     Hàng Bán Trả Lại
  *     Đơn đặt hàng
  *     Danh sách phiếu hàng bán trả lại
  *     Danh sách đơn đặt hàng
 4. Quản Lý Kho
  *     Phiếu mua hàng (Nhập kho)
  *     Hàng mua trả lại (Trả lại hàng hóa cho nhà cung ứng)
  *     Phiếu bán hàng (Xuất kho)
  *     Kiểm kê, điều chỉnh kho
  *     Danh sách phiếu mua hàng
  *     Danh sách phiếu hàng mua trả lại
  *     Danh sách phiếu bán hàng (phiếu xuất kho)
  *     Danh sách phiếu kiểm kê
  *     Tính giá xuất kho
 5. Thu chi – Công nợ
  *     Danh sách phiếu thu
  *     Danh sách phiếu chi
  *     Tổng hợp công nợ
  *     Các thống kê khác
 6. Thống kê – Báo cáo
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cà phê, nhà hàng